سه شنبه 1394/02/22  09:17    ویرایش: سه شنبه 1394/02/22 09:20
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم شوه های کیفی چهارشنبه 94/2/23 ساعت 14 ( فصل های 16-15-14 ) برگزار می گردد.

   


نظرات()  
دوشنبه 1394/01/31  21:12    ویرایش: دوشنبه 1394/01/31 21:22
توسط: م زارعی

دانشجویانی که درس آمار استنباطی 2 (کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری) را در نیمسال دول  94-93 اخذ کرده اند، برای نمره ی میان ترم، باید از هر یک از مباحث آزمون T وابسته ، تحلیل رگرسیون ،آزمون u مان ویتنی،تحلیل واریانس کروسکال والیس یک سوال بدون تکرار و کپی از منابع دیگر، طرح کرده، و گام به گام حل نمایند. هم چنین از تحلیل واریانس بلوک های تصادفی و کرت های تقسیم شده، عنوانی نوشته و طرح آن را مشخص  و بیان کنید که روش آماری مورد استفاده ی آن چه آزمونی خواهد بود (بدون حل) و به صورت دست نویس  تا تاریخ 942/30 به دکتر رستگار تحویل دهند.

   


نظرات()  
جمعه 1393/09/14  11:32    ویرایش: جمعه 1393/09/14 11:46
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم درس تدریس پیشرفته در تاریخ 93/9/26 ساعت 14-12 برگزار می گردد. امتحان از سه فصل اول کتاب راهنمای تدریس در دانشگاه ها(میلر) و سه فصل اول کتاب الگوهای تدریس 2004 (محمد رضا بهرنگی)گرفته می شود.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/09/10  20:15    ویرایش: دوشنبه 1393/09/10 21:22
توسط: م زارعی

دانشجویانی که درس آمار استنباطی 2 (کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری) را در نیمسال اول  94-93 اخذ کرده اند، برای نمره ی میان ترم، باید از هر یک از مباحث آزمون T وابسته ، تفاوت ضریب همبستگی در دو نمونه متفاوت، تفاوت شیب رگرسیون در دو متغیر مستقل،تحلیل رگرسیون چند متغیره،آزمون u مان ویتنی،تحلیل واریانس کریسکال والیس یک سوال بدون تکرار و کپی از منابع دیگر، طرح کرده، و گام به گام حل نموده و به صورت دست نویس و یا فایل آن را به ایمیل آقای قائدی ghaedi.mohsen@yahoo.com ارسال نمایند. مهلت ارسال تا  93/9/30 می باشد.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/09/10  20:11    ویرایش: دوشنبه 1393/09/10 21:23
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم زبان تخصصی روز چهارشنبه 93/9/26 ساعت 10 صبح، از پنج درس اول برگزار می گردد.

   


نظرات()  
یکشنبه 1393/09/9  08:08    ویرایش: یکشنبه 1393/09/9 08:10
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم کاربرد کامپیوتر (spss) در تاریخ 93/9/27 ساعت 16-14 برگزارمی گردد. امتحان به صورت عملی گرفته می شود.

   


نظرات()  
جمعه 1393/02/19  15:43    ویرایش: جمعه 1393/02/19 16:17
توسط: م زارعی

طبق اطلاعیه ی قبلی، دانشجویانی که درس آمار استنباطی (کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری) را در نیمسال دوم 92-93 اخذ کرده اند، موارد ذکر شده را به ایمیل آقای قائدی ghaedi.mohsen@yahoo.com ارسال نمایند.
شایان ذکر است مهلت ارسال این موارد تا 5 خرداد تمدید شده است.


   


نظرات()  
سه شنبه 1393/02/16  09:03    ویرایش: سه شنبه 1393/02/16 09:09
توسط: م زارعی

دانشجویانی که درس آمار استنباطی (کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری) را در نیمسال دوم 92-93 اخذ کرده اند، برای نمره ی میان ترم، باید از هر یک از مباحث آزمون T گروه های مستقل به همراه برآورد فاصله ای، تحلیل واریانس دو عاملی، آزمون خی دو دومتغییره، آزمون تحلیل واریانس یک عاملی همراه با توکی و شفه یک سوال (جمعا چهار سوال) بدون تکرار و کپی از منابع دیگر، طرح کرده، حل نموده و فایل آن را تا 29 اردیبهشت ماه به ایمیل نماینده کلاس که متعاقبا اعلام می گردد، ارسال نمایند.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  21:56    ویرایش: جمعه 1393/02/19 16:18
توسط: م زارعی

دانشجویانی که درس آمار توصیفی (جبرانی) را در نیمسال دوم 92-93 اخذ کرده اند، برای نمره ی میان ترم، باید از هر یک از مباحث واریانس، همبستگی پیرسون، اسپیرمن، رگلسیون دو متغیره، رتبه درصدی و نقطه درصدی یک سوال (جمعا شش سوال) طرح کرده، حل نموده و فایل آن را تا 5 خرداد به ایمیل kabootare_haram66@yahoo.com ارسال نمایند.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  21:21    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 21:23
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم روش تحقیق 1 نیمسال دوم 92-93 (استاد صیف) پنج شنبه بیست و پنج اردیبهشت 93 از فصل 1 و 2 و 4 و 6 کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، برگزار می گردد.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  21:20    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 21:21
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم ارزشیابی آموزشی نیمسال دوم 92-93 (استاد صیف) پنج شنبه هجده اردیبهشت 93 از کل کتاب، برگزار می گردد.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  21:17    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 21:20
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم زبان تخصصی (جبرانی) نیمسال دوم 92-93 (استاد صیف) پنج شنبه یازده اردیبهشت 93 از پنج درس اول کتاب، برگزار می گردد.

   


نظرات()  

تحقیقات آموزشی پیام نور شیراز

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی پیام نور شیراز
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات