تبلیغات
تحقیقات آموزشی پیام نور شیراز - مطالب ارزشیابی آموزشی
سه شنبه 1393/02/16  10:47    ویرایش: سه شنبه 1393/02/16 10:49
توسط: م زارعی

پاورپوینت کتاب ارزشیابی آموزشی فصل‌های چهارم و هشتم
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقات آمورشی

دانلود

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  22:20    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 22:21
توسط: م زارعی

امتحان میان ترم ارزشیابی آموزشی نیمسال دوم 92-93 (استاد صیف) پنج شنبه هجده اردیبهشت 93 از کل کتاب، برگزار می گردد.

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  00:54    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 00:56
توسط: م زارعی

صد و چهل سوال چهار گزینه‌ای از کتاب ارزشیابی آموزشی
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقات آمورشی
طراح آقای سعید هاشمی

دانلود

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  00:44    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 00:45
توسط: م زارعی

سوالات فصل هشتم کتاب ارزشیابی آموزشی همراه با کلید
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقات آمورشی
طراح خانم سمیه زارعی

دانلود

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  00:41    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 00:43
توسط: م زارعی

سوالات فصل پنجم کتاب ارزشیابی آموزشی
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقات آمورشی
طراح خانم سیده لیلا شمس دین

دانلود

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  00:39    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 00:41
توسط: م زارعی

سوالات فصل سوم کتاب ارزشیابی آموزشی
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقات آمورشی
طراح خانم سیده لیلا شمس دین

دانلود

   


نظرات()  
دوشنبه 1393/02/8  00:32    ویرایش: دوشنبه 1393/02/8 00:34
توسط: م زارعی

سوالات فصل چهار کتاب ارزشیابی آموزشی همراه با کلید
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقات آمورشی

دانلود

   


نظرات()