تحقیقات آموزشی پیام نور شیراز این وبلاگ متعلق به دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی پیام نور شیراز ورودی 92 است و ارتباطی با دانشگاه ندارد. tag:http://tapnu.mihanblog.com 2020-10-28T12:25:37+01:00 mihanblog.com حضور اساتید 2015-07-18T06:59:17+01:00 2015-07-18T06:59:17+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/100 م زارعی طبق اعلام استاد رستگار: ضمن تبریک عید به اطلاع می رساند جهت رفع ایرادات و سوالات احتمالی در خصوص پایان نامه می توانید روزهای دوشنبه به پیام نور میدان معلم مراجعه نمایید. طبق اعلام استاد رستگار:
 ضمن تبریک عید به اطلاع می رساند جهت رفع ایرادات و سوالات احتمالی در خصوص پایان نامه می توانید روزهای دوشنبه به پیام نور میدان معلم مراجعه نمایید.

]]>
جلسه ی دفاع 2015-07-06T10:22:29+01:00 2015-07-06T10:22:29+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/98 م زارعی به اطلاع دانشجویان رشته ی تحقیقات آموزشی می رساند، جلسه ی دفاع سرکار خانم صغری زارعی یکشنبه 94/4/21 برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر به لینک رو برو مراجعه کنید.     لینک
به اطلاع دانشجویان رشته ی تحقیقات آموزشی می رساند، جلسه ی دفاع سرکار خانم صغری زارعی یکشنبه 94/4/21 برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر به لینک رو برو مراجعه کنید.     لینک ]]>
امتحان عملی spss 2015-06-14T14:52:44+01:00 2015-06-14T14:52:44+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/96 م زارعی امتحان عملی spss  روز یکشنبه 94/3/31 ساعت 8/30 تا 11 صبح در ساختمان دانشگاه پیام نور واقع در خیابان ایمان جنوبی برگزار می گردد.حضور دانشجویانی که این درس را اخذ کرده اند الزامی است. امتحان عملی spss  روز یکشنبه 94/3/31 ساعت 8/30 تا 11 صبح در ساختمان دانشگاه پیام نور واقع در خیابان ایمان جنوبی برگزار می گردد.حضور دانشجویانی که این درس را اخذ کرده اند الزامی است.
]]>
امتحان عملی spss 2015-06-06T03:43:28+01:00 2015-06-06T03:43:28+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/95 م زارعی قابل توجه دانشجویانی که درس spss  را اخذ کرده اند، امتحان عملی این درس در تاریخ 18 خرداد برگزار نمی گردد. تاریخ امتحان از طریق همین وبلاگ اطلاع رسانی خواهد شد. قابل توجه دانشجویانی که درس spss  را اخذ کرده اند، امتحان عملی این درس در تاریخ 18 خرداد برگزار نمی گردد. تاریخ امتحان از طریق همین وبلاگ اطلاع رسانی خواهد شد. ]]> امتحان عملی spss 2015-05-23T16:07:57+01:00 2015-05-23T16:07:57+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/94 م زارعی تاریخ احتمالی امتحان عملی کاربرد کامپیوتر 94/3/18 می باشد. شرکت در آزمون عملی الزامی است، در صوت عدم شرکت در جلسه ی آزمون نمره ی عملی دانشجو صفر خواهد شد.تاریخ نهایی آزمون از طریق همین وبلاگ اعلام خواهد شد. تاریخ احتمالی امتحان عملی کاربرد کامپیوتر 94/3/18 می باشد. شرکت در آزمون عملی الزامی است، در صوت عدم شرکت در جلسه ی آزمون نمره ی عملی دانشجو صفر خواهد شد.
تاریخ نهایی آزمون از طریق همین وبلاگ اعلام خواهد شد.
]]>
تحویل کار عملی آمار2 و spss 2015-05-23T16:03:28+01:00 2015-05-23T16:03:28+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/93 م زارعی به اطلاع دانشجویان عزیزی که  آمار استنباطی 2 و کاربرد کامپیوتر spss را اخذ کرده اند می رسانم، کار عملی این دو درس جهت میان ترم را تا دوشنبه 94/3/4 به دست خانم قدرت فر برسانند یا روزهای یک شنبه یا سه شنبه با مراجعه به ساختمان دانشگاه پیام نور واقع در میدان معلم شیراز، به دکتر رستگار تحویل دهند.

به اطلاع دانشجویان عزیزی که  آمار استنباطی 2 و کاربرد کامپیوتر spss را اخذ کرده اند می رسانم، کار عملی این دو درس جهت میان ترم را تا دوشنبه 94/3/4 به دست خانم قدرت فر برسانند یا روزهای یک شنبه یا سه شنبه با مراجعه به ساختمان دانشگاه پیام نور واقع در میدان معلم شیراز، به دکتر رستگار تحویل دهند.

]]>
تغییر ساعت کلاس spss 2015-05-12T09:18:14+01:00 2015-05-12T09:18:14+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/92 م زارعی کلاس spss دکتر رستگار چهارشنبه 94/2/23 ساعت 8 صبح برگزار می گردد. کلاس spss دکتر رستگار چهارشنبه 94/2/23 ساعت 8 صبح برگزار می گردد. ]]> اطلاعیه ی میان ترم درس شیوه های کیفی 2015-05-12T05:47:23+01:00 2015-05-12T05:47:23+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/91 م زارعی امتحان میان ترم شوه های کیفی چهارشنبه 94/2/23 ساعت 14 ( فصل های 16-15-14 ) برگزار می گردد. امتحان میان ترم شوه های کیفی چهارشنبه 94/2/23 ساعت 14 ( فصل های 16-15-14 ) برگزار می گردد. ]]> فایل جزوه ی آمار استنباطی 2 جلسات پایانی 2015-05-12T05:28:12+01:00 2015-05-12T05:28:12+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/90 م زارعی فایل جزوه ی آمار استنباطی 2 جلسات سوم و چهارم     دانلودفایل جزوه ی آمار استنباطی 2 جلسات جبرانی              دانلود فایل جزوه ی آمار استنباطی 2 جلسات سوم و چهارم     دانلود

فایل جزوه ی آمار استنباطی 2 جلسات جبرانی              دانلود ]]>
آموزش محور (کلاس رفع اشکال مدیریت برنامه ریزی) 2015-05-10T06:20:03+01:00 2015-05-10T06:20:03+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/89 م زارعی به اطلاع دانشجویانی که درس  مدیریت برنامه ریزی، را با استاد مظلومیان اخذ کرده اند می رسانم، کلاس رفع اشکال پنج شنبه 94/2/24 ساعت 14-12 برگزار می گردد.اسامی دانشجویانی که این درس را اخذ کرده: خانم ها : باصولی، پابرجی، قایدی، میرزایی                                            به اطلاع دانشجویانی که درس  مدیریت برنامه ریزی، را با استاد مظلومیان اخذ کرده اند می رسانم، کلاس رفع اشکال پنج شنبه 94/2/24 ساعت 14-12 برگزار می گردد.

اسامی دانشجویانی که این درس را اخذ کرده:

خانم ها : باصولی، پابرجی، قایدی، میرزایی

                                                             
آقایان: عباسیان، جعفری ثمر، حسینی، نظری، هاشمی

]]>
اطلاعیه ی تایید پروپوزال و تایید موضوع (2) 2015-05-10T06:16:42+01:00 2015-05-10T06:16:42+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/88 م زارعی قابل توجه دانشجویان تحقیقات آموزشی که موضوع و پروپوزال خود را به تحصیلات تکمیلی ارائه داده اند می رسانم، از طریق لینک زیر اطلاعات خود را درباره ی موضوع و یا پروپوزال شان دریافت نمایند.     لینک قابل توجه دانشجویان تحقیقات آموزشی که موضوع و پروپوزال خود را به تحصیلات تکمیلی ارائه داده اند می رسانم، از طریق لینک زیر اطلاعات خود را درباره ی موضوع و یا پروپوزال شان دریافت نمایند.     لینک ]]> نمونه سوال درس آمار استنباطی 2 2015-05-08T07:18:04+01:00 2015-05-08T07:18:04+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/87 م زارعی نمونه سوال درس آمار استنباطی 2     دانلود نمونه سوال درس آمار استنباطی 2     دانلود ]]> اطلاعیه‌ی کلاس جبرانی آمار استنباطی 2 2015-04-28T15:12:32+01:00 2015-04-28T15:12:32+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/86 م زارعی کلاس جبرانی آمار استباطی 2 پنج شنبه 94/2/10 ساعت 8 صبح برگزار می گردد. کلاس جبرانی آمار استباطی 2 پنج شنبه 94/2/10 ساعت 8 صبح برگزار می گردد. ]]> لغو امتحان میان ترم شیوه های کیفی 2015-04-28T15:00:55+01:00 2015-04-28T15:00:55+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/85 م زارعی  امتحان میان ترم شیوه های کیفی فردا 94/2/9 لغو شده است، تاریخ امتحان متعاقبا اعلام می گردد.  امتحان میان ترم شیوه های کیفی فردا 94/2/9 لغو شده است، تاریخ امتحان متعاقبا اعلام می گردد.
]]>
نمونه سؤالات ترم گذشته 2015-04-28T14:49:52+01:00 2015-04-28T14:49:52+01:00 tag:http://tapnu.mihanblog.com/post/84 م زارعی آمار استباطی 1     دانلودکاربرد کامپیوتر spss    دانلودشیوه های کیفی     دانلودروش تحقیق 2      دانلودمطالعه ی تطبیقی    دانلود آمار استباطی 1     دانلود

کاربرد کامپیوتر spss    دانلود

شیوه های کیفی     دانلود

روش تحقیق 2      دانلود

مطالعه ی تطبیقی    دانلود ]]>